ایران از امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت می‌کند

رئیس‌جمهور گفت: امنیت کشورهای منطقه به هم گره خورده است و ایران از امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت می کند.