حماسه ۱۶ آذر نماد ملی مبارزه دانشجویان با استکبار جهانی است

وزیر اطلاعات گفت: حماسه‌ ۱۶ آذر نماد ملّی مبارزه دانشجویان مسلمان با استکبار جهانی و رژیم منحوس ستم‌شاهی است.