می‌توان حجم تبادلات اقتصادی تهران-دمشق را افزایش داد

رئیس‌جمهور گفت: ظرفیت‌های زیادی برای افزایش حجم و میزان تبادلات اقتصادی تهران-دمشق وجود دارد که با فعال‌سازی همه ظرفیت‌های موجود می‌توان حجم تبادلات اقتصادی را به چندین برابر افزایش داد.