ابتلای همزمان سل و کرونا خطر مرگ را ۲۰ برابر افزایش می دهد

یک مطالعه جدید نشان می دهد که تشخیص اخیر بیماری سل می تواند احتمال مرگ فرد بر اثر کووید۱۹ را افزایش دهد.