برداشت نیمی از آب‌های تجدیدپذیر از آبخوان‌های اصفهان/مسوولان از فازتهیه داده به فاز اجرا بیایند

خبرگزاری ایسنا به گزارش ایسنا دکتر رضا شهبازی امروز در وبینار مدیریت خطر فرونشست زمین، پدیده فرونشست را پدیده‌ جا به جایی عمودی به سمت پایین در سطح زمین دانست و گفت:‌ این حرکت بسیار بطئی است و بیشتر در دشت‌های ریزدانه رخ می‌دهد و هر چند که رخداد این پدیده بسیار کند است، ولی …