تخت روانچی: اموال فرهنگی مشمول اقدامات یکجانبه قهری نمی شوند

نیویورک – ایرنا – مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست تصویب قطعنامه استرداد اموال فرهنگی به کشورهای مبدا گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است با توجه به ماهیت اموال فرهنگی که میراث مشترک بشریت است، نمی توانند مشمول اقدامات یکجانبه قهری و اقدامات اجرایی دیگر شوند.