طرح خودارزیابی خانه‌های قرآنی استان بوشهر برگزار شد

بوشهر- رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: طرح خودارزیابی خانه‌های قرآنی استان بوشهر برگزار شد.