ما فقیریم و یتیمیم و اسیریم همه/جز تو فریادرسی نیست بیا بُگْشا در

خبرگزاری مهر: به گزارش خبرنگار مهر، محسن کاویانی به مناسبت ایام فاطمیه غزلی سروده است که در ادامه می‌خوانید؛ کار داریم در این شعر فراوان با دَر گوییا خورده گره با غزلِ مولا، در وَ قسم بَر ترکِ کعبه که حتی دیوار می شد از عشقِ علی پیشِ علی دَرجا در جانشینِ نبی الله که … ادامه خواندن ما فقیریم و یتیمیم و اسیریم همه/جز تو فریادرسی نیست بیا بُگْشا در