ذاکر: بنیاد مسکن قیر مصرفی برای ساخت مسکن روستایی را تامین کند

خبرگزاری ایرنا : به گزارش خبرنگار ایرنا در پایان جلسه علنی روز یکشنبه (۵ دی) مجلس شورای اسلامی محمدرضا دشتی اردکانی در تذکری خطاب به رئیس جمهور گفت: حضور شما در استان یزد موجب خشنودی و افزایش امید مردم  مردم شده و در این استان دار العباده به عنایت خداوند، حرکت صحیح در جهت گام دوم و … ادامه خواندن ذاکر: بنیاد مسکن قیر مصرفی برای ساخت مسکن روستایی را تامین کند